Announcement

Collapse

Belangrijk bericht

Het "Interventie-gedeelte" is enkel te bekijken na gratis registratie.

Het Hulpdienstenforum-Vlaanderen.be is ook aanwezig op Twitter https://twitter.com/hdfv en op Facebook http://www.facebook.com/groups/50070350965/
Nieuwe berichten komen nog enkel op de faceboekgrroep !!!
See more
See less
This topic is closed.
X
This is a sticky topic.
X
X
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Disclaimer

  Vooraleer U zich akkoord verklaart om lid te worden van het Hulpdienstenforum-Vlaanderen dient U volgende regels aandachtig te lezen.

  De leiding van het Hulpdienstenforum-Vlaanderen behoudt zich immers steeds het recht voor om berichten aan te passen of te verwijderen, om welke reden dan ook.


  U draagt zelf de verantwoordelijkheid voor de inhoud van uw berichten en u gaat akkoord met vrijstelling van elke verantwoordelijkheid van het Hulpdienstenforum-Vlaanderen betreffende welke claim dan ook.

  Gezien de berichten in real-time op het Hulpdienstenforum-Vlaanderen worden geplaatst, is het onmogelijk om ze vooraf te bekijken of de waarheid van informatie te controleren.

  Het Hulpdienstenforum-Vlaanderen wordt met regelmaat gecontroleerd, maar de moderators van ' Hulpdienstenforum-Vlaanderen ' of beheerders zijn zelf zijn nooit verantwoordelijk voor de inhoud van berichten en kunnen niet instaan voor de nauwkeurigheid of de bruikbaarheid van berichten, noch voor de volledigheid hiervan.

  In berichten worden opvattingen van de auteurs van deze berichten weergegeven; deze ideeën komen niet per definitie overeen met opvattingen van ' Hulpdienstenforum-Vlaanderen ' of haar moderators. Hanteer steeds strikt de regels van het beroepsgeheim.


  Administrators of moderators die via mail of PB benaderd worden door een forumlid houden ook van respect.
  Pas daarom op voor laster via PB en mail, iedereen van ons houdt alles bij en kan desgewenst wanneer nodig verdere stappen zetten.


  U stemt ermee in geen materiaal te plaatsen dat beschermd is door een copyright, tenzij dit copyright is voorbehouden aan uzelf of aan Hulpdienstenforum-Vlaanderen .


  Berichten met commerciële doelstellingen in geen geval toegelaten!
  Dit is eveneens van toepassing op handtekeningen (onderschriften) onderaan de berichten.
  Mensen die reclame op het Hulpdienstenforum-Vlaanderen willen maken kunnen dat door zich in verbinding te stellen met reclame@hulpdienstenforum-vlaanderen.be


  Dit is een openbaar discussieforum.
  Het plaatsen van persoonlijke gegevens van derden is verboden.
  Plaats ook geen persoonlijke of andere informatie die je niet openbaar wilt maken op de site.


  Wat gebeurt er als ik me niet aan de regels hou?

  Afhankelijk van hoe bont u het maakt, kan er het volgende gebeuren:
  U krijgt van de andere forumgebruikers op uw kop.
  De moderators kunnen uw berichtjes wijzigen of zelfs verwijderen zonder waarschuwing vooraf.
  De moderators kunnen besluiten om u in banfilters op te nemen waardoor u (tijdelijk) niet meer in staat bent om nog berichten te posten.
  In het ergste geval neemt de webmaster contact op met uw provider, wat uiteindelijk kan leiden tot het afsluiten van uw internetaccount.
  Wanneer u geblokkeerd wordt zullen de moderators hier per e-mail melding van maken. Over genomen beslissingen wordt niet gediscussieerd.


  Iemand anders misdraagt zich. Wat kan ik doen?

  Gedraag u zoals u ook in het dagelijks leven zou doen.
  Soms is een bericht bewust provocerend en dus bedoeld om reacties uit te lokken.
  In zo'n geval is het verstandig om niet te reageren. Gaat het echt te ver, gelieve dit dan te melden aan de moderators; die zullen dan passende actie ondernemen.
  U kunt de moderators bereiken via de link onderaan het forum met de tekst “Contact us”.
  De algemene voorwaarden en spelregels kunnen van tijd tot tijd aangepast worden en daarom vragen we u om deze af en toe nog eens door te lezen.  Volgende daden zijn bij wet verboden en strafbaar gesteld.

  Racisme, xenofobie, negationisme en discriminatie.
  Verboden zijn bijvoorbeeld op het Hulpdienstenforum-Vlaanderen racistische uitlatingen te doen, homohaat te propageren, een nazistisch beeld als foto te plaatsen of beledigingen te doen aan het adres van vreemdelingen.


  Openbare zedenschennis, publiceren van pornografische afbeeldingen, pedofilie en het publiek aanbieden van prostitutie- of escortdiensten en impliciet of expliciet uitnodigen tot activiteiten van seksuele aard.
  Het is dus verboden om pornografische foto’s als bijlage te uploaden of te plaatsen of overdreven erotische teksten te plaatsen.
  Ook uitnodigen tot seksuele activiteiten is niet toegelaten (zowel publiek als via privé-berichten).
  Humoristische of karikaturale afbeeldingen kunnen hier in sommige gevallen een uitzondering op zijn, zolang het humoristische karakter de bovenhand haalt.


  Laster, eerroof, stalking, beledigingen, misbruik van de naam of de beeltenis, misbruik van vertrouwen, etc. zijn bij wet verboden en strafbaar gesteld als klachtmisdrijven. Scheldpartijen, grove beledigingen, het misbruiken van andermans naam of foto, lasterlijke en eerrovende praktijken zijn dus ook op Hulpdienstenforum-Vlaanderen verboden.


  Het is strikt verboden om boodschappen of beelden waar dan ook op de site te plaatsen met een inhoud die schadelijk, bedreigend, misleidend, lasterlijk, haatdragend, agressief, racistisch, vulgair, denigrerend, onbehoorlijk, beledigend, gewelddadig, obsceen of pornografisch is.


  Bovendien is het verboden om de openbare orde op de web site te storen.
  Dit houdt in dat spamming, stemmenronseling, het sturen van ongevraagde reclame of kettingbrieven, via private of publieke berichten, het veelvuldig onrechtmatig herladen van pagina's, flooding of het plaatsen van overdreven lange teksten, enz. vervolgd kan worden. Vertoon dus geen gedrag dat ongepast is of schadelijk voor de andere gebruikers.


  Uiteraard is ook het hacken of pogen tot hacken van het Hulpdienstenforum-Vlaanderen of een account van een mede-Hulpdienstenforum-Vlaanderen-gebruiker absoluut verboden en uiterst strafbaar.
  In dit geval halen wij er zonder uitzondering, ook bij minderjarigen, onmiddellijk de politie bij.
  Je riskeert een gevangenisstraf van drie maanden tot twee jaar en/of een geldboete tot 25.000 Euro.


  Behalve voor wat de overtredingen zoals laster en eerroof betreft, dewelke klachtmisdrijven zijn en dus enkel gerechtelijk kunnen vervolgd worden na een klacht van de benadeelde, kan Hulpdienstenforum-Vlaanderen zelf het initiatief nemen om een einde te stellen aan de verboden praktijken.
  Het Hulpdienstenforum-Vlaanderen is immers bij wet verplicht om na kennisneming van strafbare feiten, deze te melden aan de gerechtelijke diensten.


  Klachten?

  Misbruik kan gemeld worden bij:
  Hulpdienstenforum-Vlaanderen
  firefighter@telenet.be


  Hulpdienstenforum-Vlaanderen werkt in alle gevallen nauw samen met:

  Federal Computer Crime Unit (CCU)
  Centraal Gerechterlijk Meldpunt
  Notelaarstraat 211
  1000 Brussel
  02/743.74.74 Ã


  Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding
  Koningsstraat 138 - 1000 Brussel
  tel 02-212 30 00
  fax 02-212 30 30
  klachten 0800-17364 (gratis nummer)
  centrum@cntr.be
  http://www.diversiteit.be
  Permanentie zonder afspraak: elke donderdag 9u.30 - 12u.30


  Childfocus
  Telefoonnummer 110
  Email: clicksafe@childfocus.org  Bedankt bij voorbaat en welkom op Hulpdienstenforum-Vlaanderen !
  Last edited by Robert; 30-11-14, 10:43.
  Website: www.on4ya.be
Working...
X